0294 – 746974 alleen bereikbaar als Nederhorst on Ice open is info@ijsclubnederhorst.nl

lidmaatschap

Lid worden bij IJsclub Nederhorst den Berg

Wilt u in de winter bij IJsclub Nederhorst den Berg op de buitenbaan schaatsen, kunt u lid worden.   

  Na ontvangst van uw contributie ad. € 10,-  en éénmalig €2,50 inschrijfgeld, bent u lid van IJsclub Nederhorst den Berg.
  Dit kunt u overmaken op rek.nr.  Rabobank:  IBAN NL95 RABO 010.32.58.337 t.n.v. Penningmeester IJsclub Nederhorst te Nederhorst den Berg.
  o.v.v. van uw naam.

   

  Contributie

  De contributie zal aan huis worden opgehaald, mocht u niet aanwezig zijn, proberen we het binnen een week nogmaals.
  Bent u wederom niet thuis, verzoeken wij u vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op:
  rek.nr.  Rabobank:  IBAN NL95 RABO 010.32.58.337
  t.n.v. Penningmeester IJsclub Nederhorst te Nederhorst den Berg.

  Inschrijfgeld

  Nieuwe leden betalen éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
  Als u uw lidmaatschap opzegt en u wordt binnen 5 seizoenen opnieuw lid, betaald u € 10,00 inschrijfgeld.

  Voordelen lidmaatschap

  Vrouwen, mannen en kinderen (t/m 15 jaar) van leden hebben vrij toegang tot de buitenijsbaan en de daarbij behorende activiteiten zoals wedstrijden e.d..

  16 jaar

  Kinderen, van leden, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt dienen zelf lid te worden, er is dan geen inschrijfgeld verschuldigd.

  Verhuizing – opzeggen

  Als u gaat verhuizen of u bent inmiddels verhuisd, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de ledenadministratie doorgeeft.
  Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dient u dit uiterlijk 31 juli, schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.
  Bij afmelding na deze datum, zijn wij genoodzaakt, de contributie voor het aankomende seizoen in rekening brengen.