0294 – 746974 alleen bereikbaar als Nederhorst on Ice open is info@ijsclubnederhorst.nl

Schoolschaatsen

Gedurende de eerste 4 weken van onze kunstijsbaan (maandag 27 november t/m  23 december)
kunnen scholen komen schaatsen. Leerlingen vanaf groep 3 zijn dan van harte welkom.
De meeste basisscholen uit Wijdemeren e.o. worden aangeschreven, zodat zij een plekje kunnen reserveren.

Aanmelden

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel komen schaatsen met uw basisschool, dan kunt u contact opnemen met
schoolschaatsen@ijsclubnederhorst.nl
Gezamenlijk kan gekeken worden of er nog een plekje vrij is voor uw school.
Wij verwachten wel dat de gemaakte afspraken nageleefd worden!

Tijden

maandag9.00-11.45 uur12.00-14.30 uur
dinsdag9.00-11.45 uur12.00-14.30 uur
woensdag9.00-12.00 uur
donderdag9.00-11.45 uur12.00-14.30 uur
vrijdag9.00-11.45 uur12.00-14.30 uur

Kosten

Wij vragen per leerling een kleine bijdrage. Hiervoor krijgen alle kinderen een chocomel en kunnen ze van onze schaatsen gebruik maken.

Algemene regels

Iedereen mag zijn eigen schaatsen meenemen, echter alleen kunstschaatsen, ijshockeyschaatsen of easy gliders zijn toegestaan.
Rechte schaatsen (noren) zijn i.v.m. de veiligheid NIET toegestaan

De scholen dienen zelf voor voldoende toezicht te zorgen en een
ieder die zich op het ijs bevindt, is verplicht handschoenen te dragen.

Ook hebben we enkele huisregels,waaraan iedereen zich dient te houden!

Vanaf 14.30 uur gaat de baan open voor het vrij schaatsen.