0294 – 746974 alleen bereikbaar als de Nederhorst on Ice open is info@ijsclubnederhorst.nl

lidmaatschap

Lid worden bij IJsclub Nederhorst den Berg

Wilt u in de winter bij IJsclub Nederhorst den Berg op de buitenbaan schaatsen, kunt u lid worden.

 

Na ontvangst van uw contributie ad. € 10,-  en éénmalig €2,50 inschrijfgeld, bent u lid van IJsclub Nederhorst den Berg.
Dit kunt u overmaken op rek.nr.  Rabobank:  IBAN NL95 RABO 010.32.58.337 t.n.v. Penningmeester IJsclub Nederhorst te Nederhorst den Berg.
o.v.v. van uw naam.

 

Contributie

De contributie zal aan huis worden opgehaald, mocht u niet aanwezig zijn, proberen we het binnen een week nogmaals.
Bent u wederom niet thuis, verzoeken wij u vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op:
rek.nr.  Rabobank:  IBAN NL95 RABO 010.32.58.337
t.n.v. Penningmeester IJsclub Nederhorst te Nederhorst den Berg.

De opbouw van uw contributiekaart

verenigingscontributie€ 8.13
afdracht KNSB/gewest€ 1.00
kaart-verzekering€ 0,87
totaal€10,00

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Als u uw lidmaatschap opzegt en u wordt binnen 5 seizoenen opnieuw lid, betaald u € 10,00 inschrijfgeld.

Verzekering

De verzekering geldt alleen voor de persoon die op het contributiekaartje staat.
Vrouwen, mannen en kinderen (t/m 15 jaar) van leden hebben vrij toegang tot de buitenijsbaan en de daarbij behorende activiteiten zoals wedstrijden e.d..

16 jaar

Kinderen, van leden, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt dienen zelf lid te worden, er is dan geen inschrijfgeld verschuldigd.

Verhuizing – opzeggen

Als u gaat verhuizen of u bent inmiddels verhuisd, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de ledenadministratie doorgeeft.
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dient u dit uiterlijk 31 juli, schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.
Bij afmelding na deze datum, zijn wij genoodzaakt, de contributie voor het aankomende seizoen in rekening brengen.