0294 – 746974 alleen bereikbaar als Nederhorst on Ice open is info@ijsclubnederhorst.nl

Regelement Curling

/Wedstrijdinformatie curling-toernooi Nederhorst on Ice

Doel van het spel: Plezier en gezelligheid!
De curlingstenen dichter bij ‘de button’ (= de rode middenstip) van ‘het huis’
(=de  blauw/wit/rode cirkel) schuiven dan de curlingstenen van de tegenstander

Wedstrijdverloop:

Er staan twee teams op de baan die tegen elkaar een wedstrijd gaan spelen.
De teams die gaan spelen bestaan uit minimaal 5 personen: 4 spelers en de captain (Skip).
De captain bepaald de tactiek. De scheidsrechter bepaald wie er begint met de wedstrijd. Bijvoorbeeld met behulp van ‘kop of munt’.
Scoort een team in een end, dan begint dat team het volgende end, het andere team heeft dan de laatste steen.
Er worden per wedstrijd 3 ends gespeeld.

Spelen

De speler dient de steen te schuiven vanaf de mat. Hierbij dient 1 knie op of boven de mat te zijn.
De speler moet voor de lijn blijven op het moment dat de steen vertrekt. Armen mogen eventueel voor de lijn.
Het is aan scheidsrechter om hierop te letten. Bij vaststelling van een overtreding is de steen ongeldig en word deze uit het spel genomen.
Buikschuivers worden niet toegestaan.

Lijnen

Eerste bewakerslijn of guardlijn
Elke glijsteen moet volledig over deze lijn zijn, dus indien de steen deze lijn raakt wordt deze ook uit het spel genomen.
Indien dit niet zo is neemt de scheidsrechter de steen weg om de andere stenen niet te hinderen.
Achterste guardlijn
Bij volledige overschrijding van deze lijn is de steen uit het spel en moet deze weg genomen worden.
Als de steen de baan volledig heeft verlaten aan de zijkant dan is deze steen ook volledig uit het spel.
Zijlijnen:
Stenen die de zijlijnen raken of overschrijden worden uit het veld genomen.

De wedstrijd

Na de eerste curling steen die geschoven wordt, brengen de teams om de beurt een steen in het spel tot alle stenen geschoven zijn (4 stenen per team).
De spelers brengen de stenen in het spel vanaf de mat. De steen die uiteindelijk het dichtst bij de button ligt, bepaald welk
team het ‘end’ (= de set) wint. Het team dat het ‘end’ wint begint daarna het volgende ‘end’ met schuiven.
De uitslag van de wedstrijd (3-0 of 0-3, 2-1 of 1-2, 0-0 geen stenen in het huis) wordt na afloop van de wedstrijd meteen door de scheidsrechters op het
formulier vermeld en gemeld bij de wedstrijdtafel.

Aanvullende spelregels:

-Een steen die kantelt tijdens het schuiven doet niet meer mee. Brute kracht heeft dus geen positief effect.
-Als een liggende steen die telt uit positie wordt gebracht door een steen die niet telt, bijvoorbeeld een steen die kantelt, dan wordt deze steen teruggelegd
op de plek waar hij lag voordat hij uit positie werd gebracht.
-De vegers van de werpende partij mogen te allen tijde op iedere plaats vegen.
-De tegenpartij mag pas vegen wanneer de geworpen steen zich in het huis bevindt.
-Bij “het huis”  zijn slechts de vegers en/of de teamcaptains van elk team.
-De bezem mag niet gebruikt worden om sneeuw/ijs voor een steen te schuiven zodat deze daardoor tot stilstand komt.
-Zicht hinderen of blokkeren van het zicht is niet toegestaan.
-Wanneer een steen tijdens het glijden geraakt wordt door de bezem dan moet deze meteen gestopt worden en doet deze steen niet meer mee.
-Geworpen stenen worden alleen door de scheidsrechters verwijderd of teruggelegd.
-Aangeven van de werprichting in  “het huis” is toegestaan, maar als de steen glijdt het huis leegmaken.

Fair play:

Plezier en gezelligheid voor iedereen staat voorop tijdens dit toernooi. Wanneer er zich tijdens de wedstrijd situaties voordoen die niet met behulp van
bovenstaande wedstrijdregels opgelost kunnen worden, vragen wij u dit onderling op een sportieve manier op te lossen.
U kunt hierbij natuurlijk ook altijd de scheidsrechters en de organisatie om hulp vragen.
De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als dit niet zo is!!!!!